ราคาทองล่าสุด

   แหล่งที่มา  รับซื้อ  ขายออก
ราคาทอง 96.5   21,860.00 21,950.00 
ราคาทอง 99.99 22,670.00  22,710.00
ราคาทอง 96.5 (Realtime)  - -
 ราคาทอง 99.99 (Realtime) - -

 

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายทอง กับ CK Gold Trading

ข่าวสารการลงทุน