1g

                ราคาทองล่าสุด : วันที่ 3 มิถุนายน 2563 (ครั้งที่ 1)

   แหล่งที่มา  รับซื้อ  ขายออก
ทองคำแท่ง G96.5B  25,750
                       25,850
ทองคำแท่ง G99.99B 26,700
26,800
ทองคำแท่ง G99.99KG N/A
N/A
 ราคาทองรูปพรรณ N/A
N/A

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 


 

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายทอง กับ CK Gold Online

ข่าวสารการลงทุน